Riolering

Als het riool niet meer goed werkt door bijvoorbeeld verzakking of scheuren en gaten in de riolering, kan er lekkage en wateroverlast ontstaan. In dat geval is het noodzakelijk om zo snel mogelijk het rioolstelsel te (laten) repareren of (deels) te vernieuwen. Natuurlijk kunnen wij in nieuwe situaties ook een gehele nieuwe riolering aanleggen.

riool